โรงพยาบาลวังทรายพูน

 ตั้งอยู่ 340 หมู่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180

 โทร. 056-695032 ต่อ 101 ติดต่อ ประชาสัมพันธ์

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทร. 056-695032
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป   ต่อ 135 
ฝ่ายงานทันตกรรม    ต่อ 108
ห้องฉุกเฉิน   ต่อ 111
ห้องคลอด   ต่อ 137
ฝ่ายแผนงาน เครือข่าย   ต่อ 131