ประวัติโรงพยาบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังพิจิตร 
โรงพยาบาลวังทรายพูน ตั้งอยู่ 340 หมู่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180     
อยู่ติดทางหลวงหมายเลข 11ผู้บริจาคที่ดิน นายสมเกียรติ ภู่ลออ บุตร นายตรง-นางทองอยู่ ภู่ลออ เมื่อวันที่ 13มิ.ย.2528
จำนวน 20ไร่3งาน 38 ตารางวา  ในการสร้างโรงพยาบาลผู้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2528 เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2528 เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดยมีนายแพทย์ ยงยศ ปลื้มจิตติกุล
เป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคนแรกได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง ในปี พ.ศ.2540