ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า200ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า200ปอนด์... Read More...
รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุปี 2561
วันพุธ, 23 มกราคม 2562
รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุปี 2561 Read More...
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
วันพุธ, 02 มกราคม 2562
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 Read More...
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด200ปอนด์ 2561
วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด200ปอนด์ 2561 Read More...

แจ้งข่าว

สามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลของท่าน หรือ ปิดการใช้งานได้